Kontakt

Dane kontaktowe

 

ZACISZE Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Winne-Podbukowina 12 37-750 Dubiecko

Telefon

16 672 91 77

604 20 64 26, 509 36 77 06

E-mail

biuro@zakladzacisze.pl

Formularz kontaktowy

Wyślij wiadomość

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018,.poz. 1000 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem danych osobowych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Winnym-Podbukiwinie nr 11, 37-750 Dubiecko.

Klauzula informacyjna