Aktualności

Zarządzenie dyrektora w sprawie odwiedzin w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „ZACISZE”

Od dnia 12 sierpnia 2021 r. zostają wprowadzone nowe zasady dotyczące odwiedzin pacjentów ZOL w reżimie sanitarnym.
Zasady:
1) Odwiedziny mogą się odbyć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem ZOL lub osobą przez niego upoważnioną, numer kontaktowy 16 672 91 77
2) Częstotliwość odwiedzin 1 raz na 2 tygodnie
3) W odwiedzinach może uczestniczyć tylko jedna osoba
4) Czas odwiedzin do 30 minut
5) Osoba wchodząca do zakładu zobowiązana jest:
      – wypełnić ankietę (ankieta do pobrania - kliknij tutaj), 
      – poddać się pomiarowi temperatury ciała,
      – zdezynfekować ręce,
      – ubrać fartuch ochronny, maskę na twarz i nos.
6) Odwiedziny będą realizowane w wyznaczonym miejscu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informacja o powierzeniu grantu Programu OPERACYJNEGO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinanowanego że środków Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt granatowy POWR.05.02.00-00-0001/20 pn. " Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielegnacyjno- opiekuńczych i hospicjum na czas COVID 19"
Łączna  kwota 79 118,12zł


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o powierzeniu grantu w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Informacja o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Łączna wysokość grantu wynosi: 70 984,12 zł