Rehabilitacja

REHABILITACJA POD OKIEM SPECJALISTÓW


Pod okiem doświadczonego terapeuty prowadzone są zajęcia rehabilitacyjne – gimnastyka, ćwiczenia na przyrządach itp.

Sala rehabilitacyjna została wyposażona w wysokiej klasy sprzęt. Posiadamy aparaturę do  elektroterapii, urządzenia do ćwiczeń w odciążeniu, stanowisko masażu. Zajęcia będą prowadzone codziennie. Do dyspozycji pacjentów jest również pokój dzienny z biblioteką i sprzętem audiowizualnym.

Informacja o dofinansowaniu zadania z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Rodzaj programu „Programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”
Nazwa Projektu: Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”
Projekt ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wyeliminowanie ograniczeń obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników, wyposażając stanowiska pracy w sprzęt wspomagający odciążenie układu mięśniowo-szkieletowego pracowników.

Całkowita wartość projektu: 75 099,00 zł
Kwota dofinansowania: 60 079,20 zł
Data podpisania umowy: listopad 2023r.